DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN LÀM THỰC PHẨM VÀO VIỆT NAM

TT

Quốc gia

Ngày cập nhật

Danh sách doanh nghiệp

1

Argentina

26.10.2020

Danh sách doanh nghiệp

2

Australia

21.01.2021

Danh sách doanh nghiệp

3

Brunei

01.10.2019

Danh sách doanh nghiệp

4

Canada

26.10.2020

Danh sách doanh nghiệp

5

Chile

29.12.2020

Danh sách doanh nghiệp

6

China

04.8.2018

Danh sách doanh nghiệp

7

Cuba

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

8

Denmark

02.02.2021

Danh sách doanh nghiệp

9

Estonia

31.7.2018

Danh sách doanh nghiệp

10

Faroe Islands

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

11

Finland

06.11.2017

Danh sách doanh nghiệp

12

France

02.02.2021

Danh sách doanh nghiệp

13

Greenland

16.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

14

Germany

06.8.2019

Danh sách doanh nghiệp

15

Iceland

26.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

16

India

21.01.2021

Danh sách doanh nghiệp

17

Indonesia

16.10.2018

Danh sách doanh nghiệp

18

Japan

02.02.2021

Danh sách doanh nghiệp

19

Korea, Republic Of

28.01.2019

Danh sách doanh nghiệp

20

Lithuania

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

21

Malaysia

29.12.2020

Danh sách doanh nghiệp

22

Myanmar

18.11.2020

Danh sách doanh nghiệp

23

New Zealand

26.10.2020

Danh sách doanh nghiệp

24

Netherlands

21.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

25

Norway

18.11.2020

Danh sách doanh nghiệp

26

Poland

13.12.2019

Danh sách doanh nghiệp

27

Peru

01.12.2020

Danh sách doanh nghiệp

28

Philippines

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

29

Singapore

05.10.2017

Danh sách doanh nghiệp

30

Spain

26.10.2020

Danh sách doanh nghiệp

31

Sweden

05.3.2018

Danh sách doanh nghiệp

32

Taiwan, Province Of China

21.01.2021

Danh sách doanh nghiệp

33

Thailand

18.11.2020

Danh sách doanh nghiệp

34

United Kingdom

24.02.2020

Danh sách doanh nghiệp

35

United States

29.12.2020

Danh sách doanh nghiệp

36

Uruguay

13.01.2020

Danh sách doanh nghiệp

37

Oman

27.4.2020

Danh sách doanh nghiệp

38

Ireland

24.9.2020

Danh sách doanh nghiệp

http://www.cucthuy.gov.vn/Pages/danh-sach-thuy-san.aspx

 

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) là Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU, LOGISTICS..

 

0978392436