DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỦ TỤC HẢI QUAN

Screen Shot 2020 05 05 At 14.15.13
1Hủy tờ khai hải quan
2Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu
3Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất
4Ô tô xuất cảnh (tái xuất)
5Ô tô nhập cảnh (tạm nhập)
6Thuê kho bên ngoài DNCX
7Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới
8Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh
9Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
10Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt nam
11Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt
12Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt 
13Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…)
14Phê duyệt thời gian dự kiến vận chuyển đối với tờ khai vận chuyển độc lập
15Đề nghị gia hạn thời gian tái xuất qua cửa khẩu để xuất khẩu từng lần trong các ngày kế tiếp
16Đề nghị thay đổi địa điểm xuất hàng làm thay đổi cửa khẩu xuất cho một phần hoặc toàn bộ lô hàng tái xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được thông quan
17Đề nghị thay đổi địa điểm xuất hàng nhưng không làm thay đổi cửa khẩu xuất cho một phần hoặc toàn bộ lô hàng tái xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được thông quan
18Đề nghị quay về kho ngoại quan đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài đã được đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất
19Đề nghị quay về kho ngoại quan đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài nhưng chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất
20Đề nghị chuyển địa điểm xuất đối với hàng hóa đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài
21Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế
22Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Chi cục)
23Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan
24Khai bổ sung hồ sơ hải quan
25Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu
26Đề nghị tạm dừng làm TTHQ với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT
27Phân loại MMTB nguyên chiếc ở dạng tháo rời (Cấp mới)
28Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy (Cấp mới)
29Sao y tờ khai hải quan
30Hoàn thuế theo Thông tư 38
31Xét giảm thuế đối với hàng hóa bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát
32Xét miễn thuế quà biếu, quà tặng, hàng mẫu 
33Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
34Nộp dần tiền thuế nợ 
35Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49
36Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế
37Tiếp nhận Phiếu cung cấp, bổ sung thông tin hồ sơ doanh nghiệp
38Đề nghị đóng ghép hàng hóa xuất khẩu chung container
39Phân loại MMTB nguyên chiếc ở dạng tháo rời (Sửa đổi,bổ sung hoặc Cấp lại)
40Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy (Sửa đổi, bổ sung hoặc Cấp lại)
41Hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển
42Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
43Thông báo phát hành Biên lai
44Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai
45Thông báo kết quả hủy Biên lai
46Tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ƯĐMT
47Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC
48Xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế
49Quyết toán việc XK, sử dụng hàng hóa miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan
50Đăng ký danh mục hàng hóa XK miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan
51Xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ NCKH, GDĐT
52Cấp lại Danh mục hàng hóa miễn thuế và Phiếu TDTL
53Nộp dần tiền thuế nợ 
54Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
55Đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kho ngoại quan
56Đề nghị chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan sang kho ngoại quan khác
57Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
58Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
59Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
60Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
61Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
62Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất
63Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan
64Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại
65Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
66Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục)
67Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…)
68Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế
69Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
70Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế
71Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49
72Tiếp nhận Văn bản thỏa thuận tiêu hủy hàng gửi kho ngoại quan
73Gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa từ nước Lào về qua lãnh thổ Việt Nam
74Tiếp nhận Báo cáo sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
75Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
76Nộp dần tiền thuế nợ 
77Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
78Thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 
79Thủ tục tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 
80Xét miễn thuế quà biếu tặng
81Xác định trước mã số
82Xác nhận trước xuất xứ 
83Xác định trước trị giá
84Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
85Thủ tục xác nhận thông tin hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với một số mặt hàng tôn màu nhập khẩu
86Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu
87Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
88Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
89Thủ tục thành lập kho ngoại quan
90Thủ tục thành lập kho bảo thuế
91Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)
92Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ
93Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
94Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài
95Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư
96Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)
97Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng
98Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
99Thủ tục đổi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
100Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
101Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài
102Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới
103Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
104Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài
105Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi
106Đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan 
107Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên
108Đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Nguồn http://pus.customs.gov.vn/faces/Procedure;jsessionid=BPnjn30vTIwBe1s_zgX49Unl-83dkKG0drH1eu_k8Mta5v3T7cHX!2067721011?fbclid=IwAR3EZMY-9EZW6Ma_56U7AtUhSi2dYwyydL_f4tKZSeRySmOc4ULOv53L29k

TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436