DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG CHO PHÉP NHẬP KHẨU NẾU KHÔNG ĐÁP ỨNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU

Danh Mục Hàng Hóa Không Cho Phép Nhập Khẩu Nếu Không Đáp Ứng Mức Hiệu Suất Năng Lượng Tối Thiểu

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai tổng hợp các danh mục hàng hóa không cho phép nhập khẩu nếu không đáp ứng được mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia theo các phụ lục kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ & gửi kèm File mềm các Tiêu chuẩn để doanh nghiệp thuận tiện trong tra cứu thực hiện.

TCVN7540-1_2013

TCVN7826_2015

TCVN7828_2013

TCVN7830_2015

TCVN7896_2015

TCVN7897_2013

TCVN7898_2009

TCVN8248_2013

TCVN8249_2013

TCVN8252_2015

TCVN8525_2015

TCVN8526_2013

TCVN8630_2010

TCVN9508_2012

TCVN9509_2012

TCVN9510_2012

TCVN9536_2012

TCVN10289_2014

0978392436