CV 3301/TCHQ-TXNK ngày 22/5/20 Vv miễn truy thu thuế NK đối với ngô hạt làm thức ăn chăn nuôi

3301:tchq Gsql Ngày 22:5:20 Miễn Thuế Mặt Hàng Ngô Hạt1
3301 2
3301 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679