Công văn số 6225/BCT-XNK ngày 23/8/2019 của Bộ Công Thương v/v Thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA

0978392436