Công văn số 5312/BXD-VLXD ngày 21/12/2021 của Bộ Xây dựng v/v Xuất khẩu sản phẩm cát silic (cát trắng, cát làm vàng khuôn đức) đã qua chế biến của Công ty Viconsimex

5312-BXD
0978392436