Công văn số 3397/TĐC-TC ngày 15/10/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) v/v Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 20:2019/BKHCN Thép không gỉ

0978392436