Công văn số 2443/BKHCN-ĐTG ngày 13/8/2019 của Bộ KH&CN v/v DN Nhập khẩu máy móc, thiết bị dùng trong nông nghiệp đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

0978392436