Công văn số 1626/ATTP-PCTTR ngày 14/7/2020 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) v/v Thông báo đình chỉ hoạt động nhập khẩu thực phẩm đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Lychee, xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp không đăng ký công bố sản phẩm

0978392436