Công văn 949/TCHQ-GSQL ngày 22/03/2022 về việc khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất lên hệ thống

949

949/TCHQ-GSQL ngày 22/03/2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc trong việc khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng doanh nghiệp đề nghị tái xuất do nội dung điểm 1.1 mục II.1 công văn số 5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021 của Tổng cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp phải khai báo, cập nhật đầy đủ hồ sơ có liên quan lên Hệ thống khai hải quan điện tử theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện như sau: 

1. Về việc khai báo, cập nhật hồ sơ lên hệ thống: 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị tái xuất của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa lập tin báo (ID) và cập nhật toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra hồ sơ và thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra thực tế hàng hóa lên Hệ thống Quản lý Trực ban tại địa chỉ http://10.224.128.158, qua phân hệ V.Tái xuất, quá thời hạn; đồng thời tiến hành xác minh thông tin, kiểm tra thực tế hàng hóa và đề xuất hướng xử lý lên Hệ thống để Tổng cục Hải quan xem xét, chỉ đạo.

2. Về hồ sơ, chứng từ yêu cầu doanh nghiệp xuất trình đối với trường hợp tái xuất do người nhận từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng: 

Yêu cầu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, quy định tại Điều 95, 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn số 615/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2021, 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021, thông lệ thương mại quốc tế và thực tế giao dịch thương mại để yêu cầu chủ hàng xuất trình các chứng từ chứng minh lý do từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng (không yêu cầu doanh nghiệp khai báo, cập nhật hồ sơ quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/20158/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC lên Hệ thống khai hải quan điện tử nêu tại điểm 1.1 mục II.1 công văn số 5718/TCHQ-GSQL).

801/TCHQ-GSQL V/v thực hiện công văn số 5306/TCHQ-GSQL, 5718/TCHQ-GSQL và 5943/TCHQ-GSQL hàng nhập khẩu quá hạn 

 

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (https://camnangxnk-logistics.net/) sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web 

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

 

0978392436