Công ty Molyslide của Áo tìm kiếm nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam

Usl De 501 Monti 1 Lxfb5
Công ty Molyslide của Áo (https://molyslide.com/index.php/) đã có hơn 30 kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm dầu nhờn và các sản phẩm bảo trì dành cho công nghiệp, ngành ô tô, nông nghiệp, vận chuyển, hàng không, đường sắt,… Thông qua các kênh phân phối và đại lý, hơn 40 triệu sản phẩm của Molyslide đã được bán trên toàn thế giới.
Công ty Molyslide của Áo tìm kiếm nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam

Hiện tại, Molyslide đang tìm kiếm nhà phân phối sản phẩm dầu nhờn đa năng và nhân tạo ở dạng bình xịt. Bản giới thiệu về sản phẩm và báo giá có trong các file ở phía dưới.

 

Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.

Thương vụ Việt Nam tại Áo
0978392436