1089/TB-XNK THÔNG BÁO Về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ, VN-CU và CPTPP điện tử

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

48844_2425-HQBD_NỘP CO HÀNG MIỄN THUẾ_KHÔNG CHỊU THUẾ_MĐSD_25.09.2023

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

1354GSQL-GQ4 V/v vướng mắc liên quan đến chúng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

1094/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O 12.CV 1094 Stick thừa dấu ISSUED RETROACTIVELY vẫn được chấp nhận

12.CV 1094 Stick thừa dấu ISSUED RETROACTIVELY vẫn được chấp nhận   Khóa học Cách ...

6762/TCHQ-GSQL Vv không thể hiện tên nước NK tại ô số 2 trên CO

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM ...

6. CO nhiều loại hình, chuyển MDSD và CO hàng mẫu

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

20. Số lượng trên CO ít hơn tờ khai

cong van giai trinh CONG VAN GIAI TRINH SO LUONG XIN CO IT HON TK ...

0.Chấp nhận khác biệt trên CO

62_2019_TT-BTC_SỬA ĐỔI TT38 VỀ KIỂM TRA CO 33_2023_TT-BTC_Xác định hh xnk   Khóa học Cách ...

2.1 Phân biệt CO Ưu đãi và CO không ưu đãi thuế

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

4117, 4370/TCHQ-GSQL Vv dùng bản scan chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc: TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu sang ...

0978392436