Chú ý hàng xuất đi các nước đặc biệt là Châu Âu phải dán mã vạch của nước đó để họ quét.

Mvxk1

Hàng xuất đi các nước đặc biệt là Châu Âu phải dán mã vạch của nước đó để họ quét.

Đăng ký mã số mã vạch ở tổng cục đo lường chất lượng. Gửi cv kèm theo ds mã vạch các nước. vào trang wed đăng ký.

QUẢN LÝ MÃ SỐ, MÃ VẠCH
Điều 19d. Thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch
(Nghị định 74/2018/NĐ-CP.signed

87031083 1703271939824793 591104258615541760 O

19d
19d

 

87063547 1703271759824811 6840496774847660032 O

87258497 1703271873158133 3938245617544855552 O

File mẫu

Mvxk1
Mvxk1
Mvxk
Mvxk
TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436