Danh mục các mặt hàng Xuất Nhập Khẩu phải Kiểm tra chuyên ngành theo chính sách mặt hàng – mã số HS code 2020

Kiem Tra Chuyen Nganh

Cập nhật Danh mục các mặt hàng XNK phải Kiểm tra chuyên ngành theo chính sách mặt hàng – mã số HS code 2020. Vào diễn đàn để xem chi tiết quy trình XNK hàng hoá https://diendan.camnangxnk-logistics.net

Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã (Ngừng NK)

Xem CT292020TTg

1. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ có hiệu lực ngày 22/03/2020 : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Trong đó:

I. Sửa đổi bổ sung Nghị định 116/2017 NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất lắp ráp nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô.

II. Sửa đổi lĩnh vực điện

III. Sửa đổi hoá chất

IV. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh thực phầm

V. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh khoáng sản

VI. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh Khí

VII. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh RƯỢU

VIII. Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh THUỐC LÁ

Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 5.2.20 sửa đổi bổ sung 1 số Nghị định liên quan điều kiện kinh doanh BCT

2. Danh Mục hóa chất bảng 1, 2, 3: Nghị định 38/2014/NĐ-CP – 06/05/2014 Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

DANH MỤC HÓA CHẤT BẢNG 1

DANH MỤC HÓA CHẤT BẢNG 2

DANH MỤC HÓA CHẤT BẢNG 3

Xem Nghị định số 38-2014-NĐ-CP của Chính phủ – Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

3. Hàng hoá  Nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập: 23/2019/QĐ-TTg – 27/06/2019.

Xem Quyết định số 23-2019-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ – Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

4. Danh Mục phế liệu được phép Nhập Khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất: 73/2014/QĐ-TTg – 19/12/2014.

Xem Quyết định số 73-2014-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ – Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

5. Danh Mục Hàng Hoá cấm kinh doanh TNTX, CK theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Xem Nghị định số 69-2018-NĐ-CP của Chính phủ – Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

6. Danh Mục sản phẩm, Hàng Hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương: 41/2015/TT-BCT, 29/2016/TT-BCT và 33/2017/TT-BCT.

Văn bản hợp nhất 13:VBHN-BCT 2018 Danh mục hàng hóa gây mất an toàn do BCT quản lý

7.QUYẾT ĐỊNH 1182/QĐ-BCT NĂM 2021 VỀ DANH MỤC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU (KÈM THEO MÃ HS) THỰC HIỆN KTCN CỦA BCT THAY THẾ QĐ 1325A

XEM/ TẢI Quyết Định số:1182.signed

QD1182.Phu luc.signed

8. Danh Mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm Nhập Kh theo mã số HS thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương: 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018.

Xem TT12-2018-TT-BCT DANH MỤC CẤM NHẬP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG THUỘC THẨM QUYỀN BCT

9. Danh Mục hàng hoá tạm ngừng kinh doanh Tạm Nhập Tái Xuất, Chuyển Khẩu theo mã HS code: 12/2018/TT-BCT – 15/06/2018.

Xem TT12-2018-TT-BCT DANH MỤC NGUNG KINH DOANH TNTX,CK THUỘC THẨM QUYỀN BCT

10. Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 765/QĐ-BCT Ngày ban hành 29-03-2019

XEM 765_QD_BCT_29_03_2019(1) CẮT GIẢM KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

11. Hạn ngạch thuế quan NK: 12/2018/TT-BCT – 15/06/2018.

Xem TT12-2018-TT-BCT DANH MỤC HẠN NGACH THUẾ QUAN THUỘC THẨM QUYỀN BCT

12. Danh Mục thuốc lá điếu, xì gà Nhập Khẩu theo TT 37/2013/TT-BCT 30/12/2014.

37_2013_TT-BCT_m_217925

13. Danh Mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm QLNN của Bộ Giao thông vận tải: 41/2018/TT-BGTVT – 30/07/2018.

XEM 41-2018-BGTVT

CV7620 HƯỚNG DẪN-THỰC HIỆN TT41

XEM CV 6489/TCHQ thực hiện nghị định 74 và thông tư 41

14. Danh Mục sản phẩm, hàng hoá phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy: 41/2018/TT-BGTVT – 30/07/2018.

XEM 41-2018-BGTVT  CV7620 HƯỚNG DẪN-THỰC HIỆN TT41

XEM CV 6489/TCHQ thực hiện nghị định 74 và thông tư 41

15. Danh Mục các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép Nhận Khẩu theo TT 13/2015/TT-BGTVT – 21/04/2015.

Thông tư 13-2015-TT-BGTVT ngày 21-04-2015 Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187-2013-NĐ-CP

16. Danh Mục các loại ô tô và bộ linh kiện lắp ráp ô tô, các loại xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe máy chuyên dùng, thuộc QLCN của bộ giao thông vận tải, bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thuộc diện cấm NK: 13/2015/TT-BGTVT – 21/04/2015.

PL1 Thông tư 13-2015-TT-BGTVT ngày 21-04-2015 Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187-2013-NĐ-CP

17. Danh Mục các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng và đã bị thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu thuộc diện cấm NK: 13/2015/TT-BGTVT – 21/04/2015.

PL2 Thông tư 13-2015-TT-BGTVT ngày 21-04-2015 Công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187-2013-NĐ-CP

18. Danh Mục các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng thuộc diện cấm NK: 13/2015/TT-BGTVT – 21/04/2015.

PL3 Thông tư 13-2015-TT-BGTVT ngày 21-04-2015 Công bố Danh mục các loại vật tư,phương tiện đã qua sử dụng của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187-2013-NĐ-CP

19. Danh Mục Hàng hoá Nhập Khẩu theo giấy phép và thuộc diện QLCN của bộ giao thông vận tải: 13/2015/TT-BGTVT – 21/04/2015.

PL5 Thông tư 13-2015-TT-BGTVT ngày 21-04-2015 Công bố Danh mục các loại vật tư,phương tiện đã qua sử dụng của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187-2013-NĐ-CP

20. Thông tư số: 01/2021/TT-BLĐTBXH thay thế THÔNG TƯ 22/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số: 01/2021/TT-BLĐTBXH Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Danh Mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc trách nhiệm QLNN của Bộ LĐTBXH: 22/2018/TT-BLĐTBXH – 06/12/2018 (đã hết hiệu lực).

21. THÔNG TƯ 11/2021/TT-BNNPTNT NGÀY 20/09/2021 VỀ BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC  NN&PTNN 

THAY THẾ THÔNG TU 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2021.

XEM TT 11_2021_TT-BNNPTNT

1. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH

XEM Muc_1__kiem_dich_dv_tren_can_

2. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT KHÁC TRONG CHĂN NUÔI

XEM Muc_2__dong_vat_khac_trong_chan_nuoi_

3. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẤM XUẤT KHẨU

XEM Muc_3__giong_vat_nuoi_cam_xuat__

4. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẦN BẢO TỒN

XEM Muc_4_giong_vat_nuoi_can_bao_ton__

5. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH

XEM Muc_5__kiem_dich_thuy_san_

6. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

XEM Muc_6__loai_thuy_san_duoc_kd___

7. BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN

XEM Muc_7__loai_thuy_san_xk_có_dieu_kien_

8. BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN CẤM XUẤT KHẨU

XEM Muc_8__loai_TS_cam_xuat_khau___

9. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

XEM Muc_9_kiem_dich_thuc_vat__

10. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

XEM MUC_10_ATTP_nguon_goc_tv

11. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG

XEM Muc_11__DM_giong_cay_trong___

12. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC NGUỒN GEN CÂY TRỒNG CẤM XUẤT KHẨU

XEM Muc_12___nguon_gen_giong_cay_trong_cam_xuat__

13. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC MUỐI (KỂ CẢ MUỐI ĂN VÀ MUỐI BỊ LÀM BIẾN TÍNH)

XEM Muc_13__muối_

14. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NNPTNN

XEM Muc_14_San_pham_TACN_TM_

15. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÓA CHẤT, SẢN PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT CẤM SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

XEM Muc_15__Hoa_chat_SP_SH_VSV_cam_SD_trong_TACN

16. BẢNG MÃ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH PHẨM

XEM Muc_16___hoa_chat_xu_ly_Mt_duoc_sd_trong_NTTS

17. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT CẤM SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

XEM Muc_17_Che_pham_SH_cam_sd_trong_NTTS__

18. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THUỐC THÚ Y, NGUYÊN LIỆU THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

XEM Muc_18_thuoc_thu_y__

19. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC PHÂN BÓN

XEM Muc_19_phan_bon__

20. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU LÀ GỖ TRÒN, GỖ XẺ CÁC LOẠI TỪ GỖ RỪNG TỰ NHIÊN TRONG NƯỚC

XEM Muc_20_go_tron_go_xe_cam_xuat khau__

21. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GỖ VÀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ GỖ KHI XUẤT KHẨU PHẢI CÓ HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP

XEM Muc_21_go_co_ho_so_lam_san_XK

22. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

XEM Muc_22_thuoc_bvtv_

23. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

XEM Muc_23_thuoc_bvtv_cam_su_dung_

24. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC VỀ LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN

XEM Muc_24___khai_thac_thuy_san___14.9.2021

25. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI

XEM Muc_25__san_pham_xu_ly_chat_thai_chan_nuoi_

26. BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP

XEM Muc_26_may_moc_dung_trong_nn_

37. Bảng mã HS đối với hàng hoá là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm: 924/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/03/2017.Xem 924_QD-BNN-TCLN_m_349842

38. Danh Mục cụ thể hàng hoá cấm XK, cấm NK thuộc diện QLCN của Bộ Quốc Phòng theo quy định tại Nghị định số: 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ: 173/2018/TT-BQP – 31/12/2018. XEM Thông tư số 173:2018:TT-BQP của Bộ Quốc phòng

39. Danh Mục hàng hoá theo mã số HS và hình thức quản lý đối với HH NK, XK trong lĩnh vực in: 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018.XEM TT22-BTTTT2018

40. Danh Mục hàng hoá theo mã số HS và hình thức quản lý đối với HH NK, XK trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm: 22/2018/TT-BTTTT – 28/12/2018.

XEM TT22-BTTTT2018

41. Danh Mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm NK kèm theo mã số HS: 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018.Xem TT112018.signed-

42. Danh Mục sản phẩm an toàn thông tin mạng NK theo giấy phép: 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018. Xem TT13.signed

43. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xem thong-tu- 11/2020/TT-BTTTT-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan

44. Danh Mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng XK: 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019. XEM TT05-2019 – TT 05/2018/TT-BXD

45. Danh Mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc diện QLCN của Bộ Y tế: 05/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018.Xem 05_2018_TT-BYT

46. Danh Mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Y tế: 09/2018/TT-BYT ngày 27/04/2018.

Xem TT 09_2018_TT-BYT

47. Danh Mục hàng hoá chỉ định cơ sở in, đúc tiền NK phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước: 38/2018/TT-NHNN – 25/12/2018. XEM TT382018NHNN

48. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. XEM 38.2015.TT.NHNN

49. DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sựNghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2016/NĐ-CP về KD sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. XEM nghi-dinh-53-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-58-2016-nd-cp-ve-kd-san-pham-dich-vu-mat-ma-dan-suXEM NĐ58.signed

49.1. CÔNG VĂN 273/MMDSKĐ-MMDS NĂM 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 58/2016/NĐ-CP DO CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ BAN HÀNH. XEM 273_MMDSKD-MMDS

49.2. Công văn 175/MMDSKĐ-MMDS ngày 21/07/2016 V/v Hướng dẫn phân biệt sản phẩm có Mật mã dân sự theo NĐ 58-2016-NĐ-CP. Cục quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã. Địa chỉ: 23 Ngụy Như Kon Tum – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội. Số điện thoại / Fax: 04 – 37756896 E-mail: info@nacis.gov.vn.XEM 175

50. CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI – BỘ CÔNG AN.

+ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội ngày 20/6/2017).
+ Nghị định số 79-2018-NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
+ Thông tư số 18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép, Giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

+ Quyết định số 9981/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công An về việc công bố mã HS đối mới Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công An.Xem QD9981-BCA 2019

51. QĐ Số: 31/2019/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU ĐỂ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG SỬA CHỮA HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐỂ TIÊU THỤ Ở NƯỚC NGOÀI.XEM QĐ31_2019_QD-TTg_425898

52. Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. XEM QD042017TTg

53. Quyết định 2711/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN thay thế Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

bãi bỏ QĐ 3810/QD-BKHCN 2019

Bãi bỏ QĐ 3810/QD-BKHCN_ngày 18/12/2019

54. Quyết định số 2284/BKHCN ngày 15/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu

XEM 2284_QD-BKHCN_WORD

XEM 22842018BKHCN PDF

55.Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Xem 24-BVHTTDL.signed

56. Thông tư Số: 14/2018/TT-BYT BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

XEM/TẢI VanBanGoc_tt-2018-14-1

57. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý trang thiết bị y tế. XEM/TẢI NĐ36/2016.signed

58. CLICK VÀO LINK BÊN DƯỚI XEM QUY TRÌNH XNK TỪNG LOẠI HÀNG HOÁ BỊ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH https://diendan.camnangxnk-logistics.net

 

 

 

TRUNG TÂM LOGISTICS – XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU – LOGISTICS THỰC TẾ 

ƯU ĐÃI LỚN KHI ĐĂNG KÝ KHOÁ XNK THỰC HÀNH KHAI GIẢNG THÁNG 3 NĂM 2020 .

Hoc Phi

TRỌN KHOÁ 3.000.000 đồng

 ➖HỖ TRỢ THỰC TẬP, ĐI THỰC TẾ, CỌ XÁT THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP:

Xem chi tiết tại  https://camnangxnk-logistics.net/trung-tam-logistics-xuat-nhap-khau-quoc-te/

  1. ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC BẠN (KHÔNG GIỚI HẠN TUỔI TÁC) GIẢM GIÁ NGAY 10%

  2. ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN GIẢM NGAY 20%

  3. Bạn đăng ký nhóm từ 3 bạn trở lên -Giảm ngay 10%

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web 

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436