Cảnh báo khẩn gửi các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tới thị trường Ma-rốc

Thương vụ Ma-rốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cảnh báo khẩn. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tuyệt đối tránh giao dịch với đối tượng nhập khẩu lừa đảo sau đây:

Tên Công ty: KN Universe Plastic

Địa chỉ: Kasbat Amine 2 gh 06 ent 01 apt 13 Lissasfa Casablanca, Maroc.

Tên đối tượng trực tiếp giao dịch: Khalid.

Điện thoại di động/whatsap: +212661607818.

KN Universe Plastic là tên mới thay đổi của Công ty Fisherlab Sarl, có tiền sử lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam mà Thương vụ Ma-rốc đã cảnh báo tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước vào đầu tháng 4/2020:

https://baophapluat.vn/canh-bao-cong-ty-maroc-co-dau-hieu-lua-dao-nhap-khau-nhua-nguyen-lieu-post340143.html

Thủ đoạn trước đây của đối tượng Khalid và Công ty Fisherlab Sarl là ký hợp đồng nhập khẩu 1-2 lần đầu số lượng ít, thanh toán đầy đủ để tạo niềm tin. Sau đó, đề nghị ký hợp đồng lớn và trở mặt với lý do chất lượng hàng không đảm bảo, đòi trả lại tiền, không hợp tác để xử lý lô hàng, thông đồng lấy trộm hàng, lảng tránh mọi liên hệ.

Mới đây, đối tượng nêu trên tiếp tục lừa đảo 01 doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhựa nguyên liệu của Việt Nam với thủ đoạn mới: nói với doanh nghiệp xuất khẩu có người nhà bị Covid 19 sẽ thanh toán sau để câu giờ, đồng thời cấu kết với các đối tượng có liên quan thông quan lô hàng, nhưng không thanh toán, lảng tránh mọi liên hệ. Ngay khi nhận được thông tin ngày 3/3, Thương vụ Ma-rốc đã cùng doanh nghiệp trao đổi, bám sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo từng bước nhằm xử lý vụ việc và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, theo thông tin từ hãng tàu, đối tượng Khalid và KN Universe Plastic đã thông quan trộm lô hàng từ ngày 29/1/2022.

Trước tình hình trên, Thương vụ Ma-rốc kính gửi Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước nói chung và các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhựa nói riêng không giao dịch với đối tượng nêu trên để tránh thiệt hại.

Thương vụ Ma-rốc trân trọng thông báo tới Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.


0978392436