1305/TCHQ-GSQL, 730/TCHQ-GSQL, 247/QĐ-TCHQ, 697/TCHQ-GSQL ngày 02/3/22 Vv triển khai thực hiện khoản 10 điều 1 nghị đinh 18/2021/NĐ-CP về DNCX

730/TCHQ-GSQL ngày 04/3/22 Vv triển khai thực hiện điều 28a điều kiện DNCX theo nghị ...

Từ 21/2, Lạng Sơn từ chối thông quan với doanh nghiệp không khai báo qua nền tảng số

Từ ngày 21/2/2022, Lạng Sơn không tiếp nhận xử lý đối với các doanh nghiệp ...

BẢNG KÍ HIỆU CẢNG – MÃ LƯU KHO VIJACO, VIP GREEN PORT (VNCXP) (03TGS10)

             BẢNG KÍ HIỆU CẢNG & KHO BÃI STT HẢI QUAN TÊN CẢNG KÝ HIỆU ...

Thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại Hữu Nghị và Tân Thanh.

Thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo ...

Mã địa điểm Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Hà Nội

Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh TP. Hà Nội Mã Chi cục: 01DD + Tên ...

0978392436