126/TCHQ-GSQL, 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành Viên Gemadept Hải Phòng (Đ/c: tầng 6, lô 20A, ...

5369/TCHQ-GSQL, 2919/GM-CĐTND, 7054/KV1-ĐGSKH Vv phản ánh và kiến nghị thủ tuc hàng hóa quá cảnh của 4 DN

Xác định dấu hiệu vi phạm cụ thể khi dừng đưa hàng qua khu vực ...

3589/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2022 Vướng mắc khu vực thực hiện trung chuyển hàng hóa tại cảng biển

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trả lời công văn ...

2987/TCHQ-GSQL ngày 21/07/2022 Thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu chính với Lào

Trả lời công văn số 786/HQTTH-NV đề ngày 28/6/2022 của Cục Hải quan tỉnh Thừa ...

NGHỊ QUYẾT 07 /2022/NQ-HĐND ngày 07 thsng 7 năm 2022 sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 NQ 10/2020/NQ-HĐND Vv thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển địa bàn TPHCM

Xem https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nghi-quyet-10-2020-nq-hdnd-vv-thu-phi-su-dung-cong-trinh-ket-cau-ha-tang-cang-bien-dia-ban-tphcm.1354/     Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY ...

2846/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

  Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY Nhằm nâng cao ...

Công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam, có 2 cảng loại đặc biệt

Theo danh mục mới được công bố, trong 34 cảng biển Việt Nam có 2 ...

1416/TCHQ-GSQL ngày 22/04/2022: Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh ...

0978392436