Cảng Quốc tế Nghi Sơn (Thanh Hoá) sẽ được nhập khẩu xe ô tô dưới 16 chỗ, Thông tư số 21/2021/TT-BCT thay thế Thông tư 06/2019/TT-BCTcủa Bộ Công thương : Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

Cang Nghi Sơn

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022.

0978392436