Cẩm Nang KIỂM TRA Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa

Bìa Cẩm Nang C O

Bìa cẩm nang C-O

Mục lục

Quy định chung

Mẫu AANZ

Mẫu AJ

Mẫu JV

Mẫu D

Mẫu E

Mẫu EAV

Mẫu AK

Mẫu KV

Mẫu S (VN-LÀO)

Mẫu X (VN-CAM

Mẫu VC

Mẫu AI

Mẫu Tự chứng nhận XX

(Nguồn Hải Quan Hải Phòng)

https://camnangxnk-logistics.net/bang-tong-hop-c-o-huong-uu-dai/ 

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/#c-m-nang-v-c-o-xuat-x-hang-hoa.14

https://camnangxnk-logistics.net/cam-nang-ve-cac-loai-giay-chung-nhan-xuat-xu-co-certificate-of-origin/

TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436