Cách Xử Lý CO form D nhập từ INDONESIA bị treo trên 1 cửa

Em có 2 CO xin cùng ngày cùng giờ, bên shipper báo với em như sau:

  • CO thứ 1: trạng thái là AS3 – Sending Process: eCOO arrived at NSW of Importing Country.
  • CO thứ 2: trạng thái là REC – e-COO have been accepted and now is available in the customs system of importing country.

Shipper nói với em CO phải đc cơ quan hải quan Việt Nam “accept” thì mới hợp lệ và xuất hiện trên 1 cửa ( tức là từ trạng thái AS3 phải sang trạng thái REC )
Vậy em xin hỏi, liệu có phải cơ quan hải quan Việt Nam quên/bỏ sót không accept CO thứ 1 của em không vì 2 CO cũng issue 1 thời điểm và cũng đc 1 thời gian rồi.
Nếu đúng là cơ quan Hải Quan bỏ sót thì mình cần liên hệ với nơi nào để nhờ sự hỗ trợ ạ ? Vì đến trạng thái AS3 là bên Indo họ hết can thiệp được rồi ạ !
Hướng dẫn:
Trường hợp bị treo ở trạng thái AS3 thì viết mail (bophanhotrotchq@customs.gov.vn) gửi cho bộ phận hỗ trợ TCHQ họ sẽ xử lý ạ, mail đính kèm hình ảnh trạng thái e form D nhé

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/c%C3%A1ch-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-co-form-d-h%C3%80ng-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-t%E1%BB%AB-indonesia-b%E1%BB%8B-treo-tr%C3%AAn-1-c%E1%BB%ADa.276/

0978392436