Cách khai báo C/O trên tờ khai hải quan

 1. NẾU DN NỢ C/O THÌ BẮT BUỘC PHẢI GHI ”NỢ C/O” trên phần ghi chú tờ khai
  Ghi No C:o
  Ghi No C:o

  2. NẾU DN NỘP C/O THÌ BẮT BUỘC PHẢI GHI SỐ THAM CHIẾU CỦA C/O và ngày C/O trên phần ghi chú TK

  Ghi So Tham Chieu Tren C:o
  Ghi So Tham Chieu Tren C:o

3. ĐÍNH KÈM BẢN SCAN C/O UP LÊN V5 PHẢI NHẬP CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CẤP C/O

XEM MẪU CHỮ KÝ https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/hi%E1%BB%87n-c%C3%B3-43-ph%C3%B2ng-c%E1%BA%A5p-c-o-form-e-li%E1%BB%87t-k%C3%AA-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-%C4%91%C3%A2y-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-h%E1%BA%A3i-quan-vi%E1%BB%87t-nam-ch%E1%BA%A5p-nh%E1%BA%ADn.75/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/b%E1%BA%AFt-bu%E1%BB%99c-ph%E1%BA%A3i-%C4%91%C3%ADnh-k%C3%A8m-b%E1%BA%A3n-scan-gi%E1%BA%A5y-cnxx-l%C3%AAn-v5.268/

Khai C:o Trên Tk
Khai C:o Trên Tk

 

KHÓA HỌC VỀ LÀM GIẤY CHỨNG NHÂN XUẤT XỨ C/O

 

0978392436