Các rủi ro vi phạm về trị giá khai hải quan

1. Việc nhập khẩu hàng hóa tiềm ẩn một số rủi ro chủ yếu sau đây:

– Doanh nghiệp khai không đúng trị giá HQ hàng nhập khẩu (khai thấp trị giá hải quan đối với những mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu, trị giá lớn; khai tăng trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu miễn thuế, hoàn thuế)

– Doanh nghiệp không khai báo hoặc khai báo sai các khoản phải cộng như phí hoa hồng, phí môi giới; phí bảo hiểm đường biển; phí vận chuyển từ kho hàng nước xuất khẩu đến cảng xuất khẩu; phí bản quyền… 

– Doanh nghiệp khai sai tên hàng, chủng loại, xuất xứ, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, đơn vị tính … để gian lận về trị giá nhập khẩu.

 – Không đáp ứng điều kiện áp dụng trị giá giao dịch (có mối quan hệ đặc biệt mà các mối quan hệ đặc biệt này có ảnh hưởng đến trị giá hải quan; có mối quan hệ nhưng khai báo sai về quyền được định đoạt hàng hóa…). 

– Lợi dụng quy định hàng khuyến mại, chiết khấu, giảm giá, hàng mẫu, hàng dùng thử để gian lận về giá…

2. Việc xuất khẩu hàng hóa tiềm ẩn một số rủi ro chủ yếu như sau:

– Doanh nghiệp khai không đúng trị giá thực tế hàng xuất khẩu để né thuế…

– Doanh nghiệp không khai hoặc khai sai các yếu tố cấu thành giá bán tính đến cửa khẩu xuất khẩu như: khai thiếu chi phí vận chuyển nội địa, bảo hiểm nội địa, bốc xếp, thuê kho bãi, chi phí giám định, thuế xuất khẩu (trường hợp người mua trả thuế XK)…

– Doanh nghiệp khai sai chủng loại hàng hóa, đơn vị tính, lượng, điều kiện giao hàng, nước xuất xứ … nhằm gian lận về trị giá để né thuế và kiểm tra chuyên ngành.

0978392436