Các rủi ro liên quan đến seal container

F09cc06951bca6e2ffad23

Kiểm tra niêm phong và cửa container

  1.  Rủi ro về an toàn
  2.  Lợi dụng để buôn lậu ma túy (Rip off)
  3.  Tráo hàng trước khi xuất khẩu
  4.  Gian lận bảo hiểm
  5.  Trộm cắp hàng hóa
  6.  Làm giả seal cùng số
  7.  Can thiệp vào chốt khóa container
  8. Các rủi ro nêu trên có thể xảy ra với các loại hình nhập khẩu, xuất khẩu, trung chuyển, quá cảnh
852698ce091bfe45a70a24
852698ce091bfe45a70a24
0978392436