Các quy định, nội dung chủ tàu & ngư dân cần lưu ý (Phần 1,2): Về lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản, trước khi ra khơi và cập cảng

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của chủ tàu cá, cộng đồng ngư dân khai thác về tầm quan trọng và nguyên tắc không sử dụng lao động trẻ em, về phòng chống khai thác IUU trong khai thác hải sản và hướng tới xây dựng Nghề cá bền vững, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) và VASEP triển khai hoạt động đồng hành, tuyên truyền thông qua 2 video ngắn.

Các quy định, nội dung chủ tàu & ngư dân cần ghi nhớ (Phần 2): Trước khi ra khơi và cập cảng

Nguồn Tạp chí Bộ Công Thương tapchicongthuong.vn/video/cac-quy-dinh-noi-dung-chu-tau–ngu-dan-can-luu-y-phan-1-ve-lao-dong-chua-thanh-nien-trong-khai-thac-hai-san-73158.htm

0978392436