BỘ HỒ SƠ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C

  1. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

HĐ1

 

HĐ2

2. NGƯỜI MUA MỞ L/C

Lc1
LC1
Lc2
Lc2
Lc3
Lc3

3. NHẬN THÔNG BÁO HÀNG ĐẾN

Arrival Notice
Arrival Notice

4. KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN L/C

Giaybaochungtuhopphap1
Giaybaochungtuhopphap1
B:l1
B:l1
B:l2
B:l2
B:l3
B:l3
Shipping Advise (1)
Shipping Advise (1)
Ca & Cq
Ca & Cq
Co
Co
Invoice
Invoice
Packing List1
Packing List1
Packing List2
Packing List2
Packing List3
Packing List3
Packing List4
Packing List4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679