Bộ hồ sơ Nhập Khẩu

Tokhaihq7n 102886940440 1

Muốn nhập nguyên liệu làm thuốc thú y thì phải xin giấy phép. Hồ sơ đăng ký xin giấy phép nhập khẩu nộp lên Cục Thú Y gồm:

  1. 01 COA copy
  2. 01 GMP copy
  3. 01 FSC copy
  4. 01 Hợp đồng copy
  5. 01 đơn đăng kí bản gốc
  6. 01 giấy chứng nhận NK thuốc thú y sao y công chứng
  7. 01 đăng kí kinh doanh sao y công chứng

Bộ hồ sơ nhập khẩu gồm:

  1. Giấy Phép Nhập Khẩu (bản gốc)
Gpty
Gpty

 

 

 

Plgpty
Plgpty
Phiếu Thu
Phiếu Thu

2. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Tokhaihq7n 102886940440 1

Tokhaihq7n 102886940440 2

Tokhaihq7n 102886940440 3

Mv
Mv

3. Vận đơn (Bill of Lading)Bill Of Lading

4. Thông Báo hàng đến

TbhĐ
TbhĐ

5. Lệnh Giao Hàng

Do One
Do One

6. Hợp đồng ngoại thương

HĐ1

HĐ2

HĐ3
HĐ3

7. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

Commercial Invoice
Commercial Invoice

8.  Packing List

Packing List
Packing List

9. Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có)

Certificate Of Origin
Certificate Of Origin

10. Giấy chứng nhận lượng

 

Certificate Of Analysis
Certificate Of Analysis

11. Bảo hiểm

Cargo Transportation Insurance Policy
Cargo Transportation Insurance Policy
0978392436