Bộ Công Thương thông báo 257/TB-BCT ngày 10/10/2022 về việc in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường, Hướng dẫn cách in C/O lên giấy A4

257

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;
Để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất
khẩu, Bộ Công Thương thông báo:
1. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022, thương nhân đề nghị cấp các loại C/O
được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng
nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn. Mẫu
C/O phải in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO.
Các loại C/O gồm: mẫu D, AANZ, AK, AI, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK,
VJ, VC, VN-CU và S.
2. Mẫu C/O các loại nêu trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn
được tiếp tục sử dụng hết ngày 15 tháng 4 năm 2023.
3. Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối
tác về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề
nghị liên hệ Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xử lý.
(Thông tin liên hệ: ĐT: 024 2220 2468, 2220 5444 hoặc 2220 5361; thư điện
tử: xnk-xxhh@moit.gov.vn).
Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đề nghị cấp C/O, các cơ quan,
tổ chức liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
Các Vụ ĐB. TC, VP:
– Luu: VT. XNK (2).

Hướng dẫn cách in C/O lên giấy A4

 

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC FORM C/O,  TCNXX…

Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA

TRỌN KHÓA 2.5TRIEU

Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành,  văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn  Bản Một Cách Nhanh Chóng,…

Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O

Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

https://youtu.be/ZtQgK38zHzM

0978392436