Bộ Công Thương kết luận vụ điều tra bán phá giá ván gỗ của Thái Lan và Malaysia

Kết quả này được công bố sau hơn 7 tháng điều tra theo đúng quy định, Bộ Công Thương đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng về thiệt hại của sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp Thái Lan và Malaysia cũng như xem xét, tính toán tác động đối với các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng.

Ngày 23/10/2018, Bộ Công Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi (thường gọi là ván gỗ MDF) có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, 4 công ty đại diện cho ngành sản xuất ván gỗ công nghiệp Việt Nam (Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang, Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Dongwha, Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị và Công ty Cổ phần Kim Tín MDF) cáo buộc các sản phẩm ván gỗ công nghiệp nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam với biên độ phá giá từ 18,59% đến 50,6% và việc bán phá giá này là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất ván gỗ công nghiệp của Việt Nam.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật phòng vệ thương mại, ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT tiến hành điều tra vụ việc.

Trải qua hơn 7 tháng điều tra theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan, Bộ Công Thương đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng về thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất của Thái Lan và Malaysia cũng như xem xét, tính toán tác động đối với các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng các sản phẩm ván sợi.

Kết quả điều tra cho thấy ngành sản xuất trong nước chưa bị thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa bị thiệt hại đáng kể do hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia.

Do vậy, theo các quy định của pháp luật liên quan về phòng vệ thương mại của Việt Nam và Hiệp định chống bán phá giá của Tổ chức thương mại thế giới, Bộ Công Thương quyết định chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm ván sợi nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình nhập khẩu, dấu hiệu bán phá giá của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài cũng như thực trạng hoạt động, sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất ván sợi trong nước để khuyến nghị áp dụng các biện pháp cần thiết theo đúng quy định.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/bo-cong-thuong-ket-luan-vu-dieu-tra-ban-pha-gia-van-go-cua-thai-lan-va-malaysia-68067.htm                 

0978392436