Bộ Công Thương: Cảnh báo lừa đảo dịch vụ cấp Chứng nhận CE trong đại dịch Covid-19

Ce Min 1024x576

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu đã làm tăng nhu cầu đồ bảo hộ cá nhân (PPE = personal protection equipment) và thiết bị y tế (medical devices) và thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài ngành chuyển hướng sản xuất hoặc đầu tư sản xuất hai loại sản phẩm nói trên.

Theo thương vụ Việt Nam tại Anh và Bắc Ailien, những doanh nghiệp này chưa có Chứng nhận CE cho các sản phẩm mới của mình nên đang phải gấp rút tìm cách được phép dán nhãn CE theo yêu cầu của nhà nhập khẩu tại Châu Âu trong khi các văn bản pháp lý về nhãn CE và thủ tục xin cấp quyền dán nhãn CE khá phức tạp và tất cả đều bằng ngôn ngữ châu Âu.

Doanh nghiệp Việt Nam đang tìm dịch vụ chứng nhận CE cần liên hệ với các tổ chức được ủy quyền đánh giá chất lượng sản phẩm (notified body) theo tiêu chuẩn châu Âu trong đường link dưới đây để tránh bị các cá nhân hay tổ chức không được ủy quyền xác nhận CE lừa đảo: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm .

Đăng Huy

Nguồn Tạp chí BCT http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/bo-cong-thuong-canh-bao-lua-dao-dich-vu-cap-chung-nhan-ce-trong-dai-dich-covid-19-71119.htm

0978392436