BIỂU THUẾ XNK 2024 FILE EXCEL, SONG NGỮ MỚI CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Hs Theo Thong Tu 31

BIEU THUE XNK 2024

CẬP NHẬT BIEU THUE XNK 2023.07.11 MỚI NHẤT

BIEU THUE XNK 2023 HQQN

Biểu thuế XNK 2023 theo phụ lục 1 2 CV 5731-TCHQ-TXNK

315/TCHQ-TXNK, ngày 18/01/2023, Hướng dẫn phân loại hàng hóa XNK, Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/12/2022 v/v Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2022.

5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 hướng dẫn thực hiện thông tư 31/2022/TT-BTC

17 Nghị định Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt gồm:

1. Nghị định 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VCFTA).

Bieu thue nhap khau uu dai

2. Nghị định 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN-EAEU FTA).

Bieu thue ND 113

3. Nghị định 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba).

4. Nghị định 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP).

Bieu thue ND115

5. Nghị định 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi tắt là EVFTA).

5. Nghị định 116.2022.NĐ-CP ngày 30.12.22 biểu thuế EVFTA

6. Nghị định 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là UKVFTA).

7. Nghị định 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ACFTA).

8. Nghị định 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AKFTA).

9. Nghị định 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AJCEP).

10. Nghị định 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia– New Zealand giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AANZFTA).

11. Nghị định 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AIFTA).

12. Nghị định 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AHKFTA).

Bieu thue 123

13. Nghị định 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VJEPA).

14. Nghị định 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VKFTA).

Bieu thue

15. Nghị định 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ATIGA).

Bieu thue ND 126

16. Nghị định 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 4/10/2023 (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào).

17. Nghị định 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Kinh tế toàn diện khu vực giai đoạn 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định RCEP).

Biểu thuế GTGT 8% theo nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ 31/12/2022

Tải/xem Bang tra cuu ND 15 (hoan thien)

Kiểm tra các HS code thuộc chương 27, 54, 55, 81, 82, 84, 85, 90, 95 trước khi áp thuế GTGT hàng NK 8% hoặc 10%.

TẢI/XEM BIEU THUE XNK file excel mới cập nhât 2022.02.26 HQHG giảm VAT 8%

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

TẢI BIEU THUE XNK 2021.11.06 

Nghị định số 90/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

 

TẢI BIEU THUE XNK song ngữ FILE EXCEL2021.06.22 UK

Bieu thue 2021.06.22 PDF

02.2021.TT.BCT

01.2021.TT.BLDTBXH

01.2021.TT.BTTTT

477.QD.BCT

3390.QD.BCT

06.2021.TB.LPQT

53.2021.ND.CP

113.2017.ND.CP

 

Để tạo thuận lợi cho công chức Hải quan và Doanh nghiệp trong tra cứu các biểu thuế và chính sách quản lý hàng hóa, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai xây dựng File Biểu thuế XNK song ngữ và thường xuyên cập nhật để chia sẻ miễn phí cho cộng đồng.

Tại bản cập nhật lần này, chúng tôi bổ sung 98 mã HS của 10 nhóm hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đang áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế nhập khẩu bổ sung), gồm:

1. Bột ngọt xuất xứ Trung Quốc, Indonesia
2. Phân bón xuất xứ từ nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ
3. Plastic và SP Plastic xuất xứ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia
4. Phôi thép và thép dài xuất xứ từ nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ
5. Thép cuộn, thép dây xuất xứ từ nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ
6. Thép hình chữ H xuất xứ Trung Quốc
7. Thép không gỉ cán nguội xuất xứ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan
8. Thép mạ xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc
9. Thép cán phẳng được sơn xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc
10. Sản phẩm nhôm xuất xứ Trung Quốc

Đến nay File Biểu thuế với giao diện trực quan đã tích hợp:

1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (song ngữ).
2. 20 sắc thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK.
3. 65 chính sách quản lý của Chính phủ và các Bộ, Ngành tham chiếu theo mã HS.
4. Danh sách các quốc gia & vùng lãnh thổ có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
5. Quy tắc mặt hàng cụ thể thực hiện các Hiệp định FTA.
& một số nội dung khác có liên quan.

Nguồn: Võ Quý Vương – Chi Cục HQ CK Cảng Hòn Gai

 

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (https://camnangxnk-logistics.net/) sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web 

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436