BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HIỆP ĐỊNH FORM VC VIỆT NAM – CHILE (B13)

XEM 14. Nghị định 154.2017.NĐ-CP ngày 27.12.17 Biểu Thuế VCFTA – CO Form VC (B13)

XEM BIEU THUE FILE EXCEL https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/bi%E1%BB%82u-thu%E1%BA%BE-xnk-2021-song-ng%E1%BB%AE-m%E1%BB%9Ai-nh%E1%BA%A4t.701/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0978392436