BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HIỆP ĐỊNH FORM AHK ASEAN HỒNG KONG CHINA (B23)

3. NĐ 07:2020 Ahk B23

XEM NĐ 07:2020 AHK B23

XEM BIEU THUE FILE EXCEL https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/bi%E1%BB%82u-thu%E1%BA%BE-xnk-2021-song-ng%E1%BB%AE-m%E1%BB%9Ai-nh%E1%BA%A4t.701/

0938081679