BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HIỆP ĐỊNH ASEAN KOREA (FORM AK-AKFTA)

5. Nghị định 157.2017.nĐ Cp Ngày 27.12.17 Biểu Thuế Akfta Co Form Ak (b06)

XEM 8. Nghị định 153.2017.NĐ-CP ngày 27.12.17 Biểu Thuế ACFTA – CO Form E (B05)

XEM BIEU THUE FILE EXCEL https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/bi%E1%BB%82u-thu%E1%BA%BE-xnk-2021-song-ng%E1%BB%AE-m%E1%BB%9Ai-nh%E1%BA%A4t.701/

0978392436