BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HIỆP ĐỊNH ASEAN JAPAN FORM AJ -AJCEP (B09)

XEM 4. Nghị định 160.2017.NĐ-CP ngày 27.12.17 Biểu Thuế AJCEP – CO Form AJ (B09)

XEM BIEU THUE FILE EXCEL https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/bi%E1%BB%82u-thu%E1%BA%BE-xnk-2021-song-ng%E1%BB%AE-m%E1%BB%9Ai-nh%E1%BA%A4t.701/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0978392436