Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2019 “Sách trắng” về hoạt động xuất nhập khẩu

Noi Dung Sach Bao Cao Xnk 2019

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2019 là nguồn thông tin, đánh giá chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm hàng, từng thị trường…  

Tiếp nối những kết quả đạt được từ Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016, 2017, 2018 và tiếp tục thực hiện Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030, triển khai Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Báo Công Thương xây dựng Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2019.

bao cao xuat nhap khau viet nam 2019 sach trang ve hoat dong xuat nhap khau

Hoạt động ngoại thương đóng vai trò quan trọng nền kinh tế nước ta những năm qua. Theo đó, những thông tin rõ ràng, có hệ thống và minh bạch là vấn đề được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách rất quan tâm và được đặt ra trong những năm gần đây. Việc công bố thông tin kịp thời và đáng tin cậy cho phép những người sử dụng thông tin đó có thể dự báo, đánh giá về tình hình và hiệu quả các hoạt động diễn ra trong nền kinh tế đất nước.

Khi các thông tin về chính sách, thông tin thị trường xuất nhập khẩu, chiến lược phát triển rõ ràng, chính thống và minh bạch sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế nói chung và cho hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, trợ giúp công tác hoạch định, xây dựng cơ chế chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước; tăng khả năng tiếp cận thị trường và góp phần hạ thấp chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp, các quyết định đầu tư sẽ hiệu quả hơn và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng sẽ cao hơn.

Thời gian qua, ngành Công Thương đã có những bước phát triển trong việc cung cấp thông tin. Việc xử lý, truyền tải và cung cấp thông tin của Bộ đã được quan tâm và trở thành một phần trong công tác điều hành. Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được, việc xây dựng bản báo cáo thường niên hoạt động xuất nhập khẩu đầy đủ và có hệ thống về các số liệu cùng những dự báo, phân tích và nhận định sẽ có tác động tích cực đến các quyết định của những chủ thể tham gia trong hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó giúp cho các doanh nghiệp phát triển ổn định và giảm thiểu những rủi ro. Hoạt động này cũng góp phần thực hiện thành công Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030 và triển khai Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030.

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo. Báo cáo Xuất nhập khẩu cung cấp thông tin minh bạch, có hệ thống, được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao.

Xem nội dung toàn bộ  Nội_dung_sach_Bao_cao_XNK_2019.

Nguồn Bộ Công Thương https://congthuong.vn/bao-cao-xuat-nhap-khau-viet-nam-2019-sach-trang-ve-hoat-dong-xuat-nhap-khau-136450.html

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2020

 

0978392436