BẢNG KÍ HIỆU CẢNG – MÃ LƯU KHO VIJACO, VIP GREEN PORT (VNCXP) (03TGS10)

             BẢNG KÍ HIỆU CẢNG & KHO BÃI
STT HẢI QUAN TÊN CẢNG KÝ HIỆU
ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO CẢNG DỠ HÀNG
1 KVI – 03CC Hoàng Diệu 03CCS01 VNHDI
2 Cảng Tân Vũ VNHPN 03CCS03
3 Tân Cảng 03CCS03 VNHPN
Điểm lưu hàng
XK KVI
03CC0ZZ
4 KVII – 03CE Chùa Vẽ 03CES02 VNCVE
5 Hải An 03CES01 VNHIA
6 Tân Cảng 128 03CES07 VNTCE
PTSC Đình Vũ 03CES09 VNPTS
7 CFS Sao Đỏ 03CEC05
8 CFS North Freight 03CEC02
9 CFS Tân Tiên Phong 03CEC07
10 CFS Tasa Đông Hải 03CEC01
11 CFS Nam Phát 03CEC04
12 CFS Viet Fracht 03CEC03 VNHPV
13 CFS Inlaco 03CEC06
Điểm lưu hàng
XK KVII
03CE0ZZ
14 KVIII – 03TG Nam Hải 03TGS01 VNNHC
15 Nam Hải Đình Vũ 03TGS05 VNDNH
16 Đoạn Xá 03TGS02 VNDXA
17 TransVina 03TGS03 VNHPT
18 GreenPort 03TGS04 VNGEE
19 CFS Vinabridge 03TGC01 VNHPH
20 CFS Viconship 03TGC02
21 CFS Vijaco 03TGC04
22 CFS Gemadept Đông Hải 03TGC03
23 CFS Logistics Xanh (GLC) 03TGC05, 06
24 Kho ngoại quan
Điểm lưu hàng
XK KVIII
03TG0ZZ
25 Đình Vũ – 03EE Đình Vũ 03EES01 VNDVU
26 Tân Cảng 189 03EES02 VNTCN
27 CTY 19/9 (Xăng, dầu) 03EES03
28 CP Cảng Đình Vũ VNCPD
29 DAP- Vinachem 03EES04
30 CFS Minh Thành 03EEC02,03
CFS Vinalines 03EEC01
Điểm lưu hàng XK KV Cảng Đình Vũ 03EE0ZZ
 CẢNG HẢI PHÒNG  VNHPH
0978392436