Bản tin thị trường Algeria, Gambia, Mali, Niger, Senegal và Tunisia tháng 6/2021

Ban Tin Thi Truon G Tháng 6 2021

Xem Ban tin thi truon g tháng 6-2021

Nguồn: Thương vụ VN tại Algeria
Hoàng Đức Nhuận
M. HOÀNG ĐỨC NHUẬN, Conseiller Commercial de l’Ambassade du Vietnam
Adresse: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie
Tel fixe: + 213 (0) 23485193
Fax: + 213 (0) 23485200
Mobile: + 213 (0) 559502658
Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn; Fb: Thương vụ Việt Nam tại Algeria

0978392436