BÁN PHÁ GIÁ LÀ GÌ?

File 20201126 221424 Quy Tắc Xuất Xứ Lop Khai Hai Quan

LÀ HIỆN TƯỢNG XẢY RA KHI MỘT LOẠI HÀNG HÓA ĐƯỢC XUẤT KHẨU (BÁN SANG THỊ TRƯỜNG NƯỚC KHÁC) VỚI GIÁ THẤP HƠN GIÁ BÁN CỦA MẶT HÀNG ĐÓ TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC XUẤT KHẨU (NHÀ NƯỚC TRỢ GIÁ)

0978392436