943/TCHQ-GSQL V/v thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hóa ra vào KNQ đối với doanh nghiệp ưu tiên

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số Cục Hải quan tỉnh,
thành phố và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan báo cáo vướng mắc về
việc thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh
nghiệp ưu tiên do Phần mềm quản lý kho ngoại quan đang thiết kế bắt buộc phải
nhập số tờ khai hải quan để lập phiếu xuất kho; về vấn đề này, Tổng cục Hải
quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục
hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của
doanh nghiệp và Điều 86, Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày
01/4/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra,
giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất
của doanh nghiệp ưu tiên mua từ kho ngoại quan được giao nhận nhiều lần, nhập
khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau, việc khai hải quan sau trong thời hạn tối
đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, định
dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh
doanh kho ngoại quan thì chỉ tiêu số tờ khai hải quan là chỉ tiêu bắt buộc để thực
hiện thủ tục kiểm tra, giám sát hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan.
Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật
được nhập khẩu hàng hóa trước, khai hải quan sau và trong thời gian Phần mềm
quản lý kho ngoại quan chưa kịp nâng cấp sửa đổi phù hợp quy định nêu trên
của pháp luật, trường hợp doanh nghiệp ưu tiên thực hiện việc lấy hàng trước,
đăng ký tờ khai hải quan sau thì yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo
Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan thực hiện như sau:
– Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan lập phiếu xuất kho
thủ công theo mẫu quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp đối với
các lần hàng hóa ra khỏi kho, tự chịu trách nhiệm về việc cho phép hàng ra khỏi
kho ngoại quan; thực hiện lưu trữ theo quy định và xuất trình cho cơ quan hải 2
quan khi có yêu cầu.

– Sau khi doanh nghiệp ưu tiên đăng ký tờ khai hải quan theo quy định thì
doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan cập nhật vào hệ thống, lập phiếu xuất
kho trên
hệ thống theo số tờ khai hải quan theo quy định. Lượng hàng xuất kho
trên phiếu xuất kho được lập trên Hệ thống bằng tổng lượng hàng đã được xuất
kho trên các phiếu xuất kho thủ công trong tháng và đã được khai trên tờ khai
hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436