92/TB-TCHQ mã hs Dây thép hợp kim dạng cuộn chưa mạ tráng SWRH62A 3,15mm có chứa nguyên tố Bo > 0,0008%, hàm lượng C > 0,06%, dùng để sản xuất các sản phẩm cơ khí, hs 7229.9020 (9811.0090)

0978392436