374/TB-KĐ3, 375/TB-KĐ3, 833/TB-KĐ3, 834/TB-KĐ3, 835/TB-KĐ3 mã hs Thép không gỉ cán nguội dạng cuộn chưa qua ủ và xử lý nhiệt, tiêu chuẩn: TCCS 01:2019/TTH, hs 7219.3400

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436