784/TB-KĐ3, 785/TB-KĐ3, 799/TB-KĐ3, 801/TB-KĐ3, 802/TB-KĐ3, 803/TB-KĐ3 mã hs Thép không gỉ cán nguội dạng cuộn, chưa qua ủ hoặc chưa xử lý nhiệt, hs 7219.3400

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436