776/TB-TCHQ, 777/TB-TCHQ mã hs Tấm nhựa dùng lót lon nhôm (có in chữ) kích thước 1200 x 1000 x 0.64mm, R90 PLASTIC DIVIDER SHEET PTB-1210-0.64, Tấm nhựa dùng lót lon nhôm (không in hình, in chữ) (thành phần gồm 90% Polypropylene, 10% HDPE) kích thước 1200 x 1000 x 0.64mm, R90 – PLASTIC LAYER PAD, hs 326 90.99

0978392436