759/GSQL-GQ1 ngày 08/06/2022 Thủ tục xuất trả hàng

Phúc đáp công văn ngày 30/5/2022 của Công ty TNHH Kwwong Lung – Meko (Công ty) về việc xin ý kiến về thủ tục hải quan xuất trả hàng cho doanh nghiệp ưu tiên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 48 Nghị đinh số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, trường hợp hàng hóa bị từ chối nhận thì người vận tải hoặc chủ hàng có văn bản đề nghị được tái xuất (trong đó nêu rõ lý do từ chối nhận và chứng từ chứng minh việc gửi nhầm hàng) gửi Chi cục Hải quan nơi hàng hóa đang được lưu giữ để giám sát hàng hóa cho đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay tại cửa khẩu nhập.

2. Thủ tục xử lý việc từ chối nhận hàng được quy định tại Điều 95, 96 Thông tư Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436