755/TB-TCHQ mã hs Quặng sắt chưa nung kết, loại tiêu chuẩn HTY của công ty Rio Tinto, thành phần Fe chiếm 58.55%, cỡ hạt dưới 9.5mm chiếm 89.58 %, dùng làm nguyên liệu sản xuất gang thép, công nghệ lò cao, hs 2601.11.90

0978392436