73/TB-KĐ4 Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. ERKANTOL CBA (Chất xử lý hoàn tất vải làm tăng thấm nước dùng trong ngành dệt có thành phần cơ bản là chất hoạt động bề mặt anion, dạng lỏng, 120kg/phuy). CAS 141-65-1; 107-21-1

0978392436