728/TCHQ-GSQL ngày 04/03/2022 Vv Hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Vanban 728

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ của Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (Công ty) nêu tại công văn số 02001/XNK-VN2 ngày 08/02/2022, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số 314/HQHG-NV, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra, xác nhận thực tế các giao dịch giữa Công ty TNHH MTV Seshin VN2 và Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam, trường hợp xác định đúng Công ty chưa nhận hàng, đối tác của Công ty chưa giao hàng, các bên liên quan đã đồng ý có xác nhận bằng biên bản về việc hủy giao dịch, Công ty không lợi dụng việc hủy tờ khai để trốn thuế hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Công ty căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện hủy 02 tờ khai khai nhập khẩu tại chỗ nêu trên.

Sau khi đã hủy 02 tờ khai nhập khẩu tại chỗ, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang có văn bản thông báo thông tin hủy tờ khai cho Chi cục Hải quan Bến Lức – Cục Hải quan tỉnh Long An và Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh biết, để theo dõi, không xử lý hoàn thuế, khấu trừ thuế, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hủy.

 

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics) sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

 

0978392436