716/TB-TCHQ mã hs C2835, Chất tẩy dùng cho sản phẩm may mặc Carox RTM, chế phẩm tẩy rửa làm sạch có thành phần chính là hỗn hợp muối disodium phosphate, trisodium phosphate và phụ gia, dạng bột, hs 3402.90.93

0978392436