715/TB-KĐ3 Mã hs Đá hoa marble tự nhiên, chỉ cắt cưa đơn giản thành tấm, chưa mài bóng cắt cạnh, dùng làm mặt bàn, tủ nội thất, HS 6802.9110

715-TB-KĐ3
0938081679