713/GSQL-GQ4 ngày 30/05/2022 Số lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu ít hơn số lượng ghi trên C/O mẫu E

Trả lời công văn số 1239/HQAG-NV của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc số lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu ít hơn số lượng ghi trên C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định trường hợp số lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu vượt quá số lượng hàng hóa ghi trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan hai quan chỉ chấp nhận cho hưởng ưu đãi đối với số lượng ghi trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Do dó, việc số lượng thực tế hàng hóa nhập khẩu ít hơn số lượng ghi trên C/O mẫu E thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu E và hàng hóa chỉ áp dụng thuế suất ưu đãi theo số lượng thực tế nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.. 

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436)

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436